Stanowisko- monter

Miejsce pracy:

 • kontrakty realizowane na terenie kraju
 • kontrakty realizowane na terenie Niemiec

Opis stanowiska:

 • praca na wysokości – montaż elewacji wentylowanych

Wymagania i umiejętności:

 • bardzo dobry stan zdrowia ze względu na pracę wysokości
 • sumienność, dokładność i odpowiedzialne podejście do pracy;
 • mile widziane prawo jazdy kat. B
 • doświadczenie w wykonywaniu prac montażowych

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • świadczenia pracownicze wynikające z zatrudnienia np. ubezpieczenie, opieka
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji.

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny;
 • dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dexus Polska  z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 29/8  moich danych osobowych zawartych w CV oraz pozostałych dokumentach aplikacyjnych w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko. Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane całkowicie dobrowolnie i zapoznałam/łem się z klauzulą informacyjną administratora, a w szczególności przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie”.

Aplikacje proszę kierować drogą mailową na adres sebastianwielgosz@wp.pl

Skontaktujemy się z wybranymi osobami.